Jaurisova 515/4, Praha, 140 00, Czech Republic
Zákaznický servis:

BREXIT INFO - aktualizováno 1.8.2021

Dolphi Transport

BREXIT INFO - aktualizováno 1.8.2021

Aktualizováno 1.8.2021

Důležité! Níže uvedené informace jsou mimořádně důležité pro pochopení změn, které od 1.1.2021 nastaly při přepravě zásilek z UK do ČR a SR. Je odpovědností příjemce (adresáta) zásilky, aby se seznámil s aktuálními celními předpisy v zemi kam zásilka směřuje. Společnost Dolphi Transport nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné nebo neúplné vyplnění formulářů potřebných pro celní řízení. Čtěte prosím až do konce článku.

Od 1.1.2021 již Velká Británie není členem EU, opustila celní unii i společný trh. Dne 24.12.2020 bylo oznámeno, že se UK a EU podařilo dohodnout tzv. Free Trade Agreement - dohodu o volném obchodu. Co to pro vás znamená?

Dohoda zajišťuje, že se při obchodování mezi UK a EU nebudou uplatňovat cla ani žádné kvóty, za předpokladu splnění podmínek týkajících se pravidel původu zboží. To je zajisté dobrá zprava. Ta horší je, že při obchodování mezi UK a EU přibylo byrokracie a "papírování", které jsme dosud řešit nemuseli. Konkrétně půjde o proclení každé zásilky.

Co to je proclení zásilky a proč se musí provádět pokud se žádná cla uplatňovat nebudou?

Protože UK už není členem celní unie, jakékoliv zboží, který se dostane na území EU musí projít celním řízením (musí se proclít) - je to proces, při kterém se podle hodnoty zásilky stanoví výše cla a DPH (tzv. Celní dluh), který musí uhradit příjemce zásilky v EU. Na základě dohody mezi UK a EU se clo platit nebude (za předpokladu splnění podmínek týkajících se pravidel původu zboží), ale DPH ano.
Je důležité si uvědomit, že příjemce zásilky je odpovědný za úhradu celního dluhu, který celní správa vyměří. Nepřevzetí zásilky příjemcem u níž byl vyměřen celní dluh, nebo nezaplacení tohoto celního dluhu může znamenat, že zásilka se může vrátit odesílateli na jeho náklady (případně může být úředně zlikvidována) a od příjemce nepřevzaté zásilky s vyměřeným celním dluhem může být tento celní dluh vymáhán.

Aby mohla být zásilka vůbec odeslána, budeme od vás potřebovat několik údajů, které jste dosud udávat nemuseli. Především půjde o podrobný popis obsahu zásilky, tzn. je třeba uvést každou položku v zásilce, počet kusů, hodnotu jednotlivých položek a hlavně tzv. HS kódy. Tím prosím věnujte zvýšenou pozornost. Více informací jak vyplnit popis obsahu zásilky najdete v Nápovědě při vyplňování formuláře. Zdůrazňujeme, že při nesprávném nebo neúplném vyplnění vás vyzveme, abyste údaje doplnily. Bez těchto údajům vaši zásilku nevyzvedneme, respektive budete celní správou na území doručení vyzváni k doplnění těchto údajů a doručení vaší zásilky bude pozastaveno.

TopTrans