Jaurisova 515/4, Praha, 140 00, Czech Republic
Zákaznický servis (Po až Pá: 10am - 4pm):

BREXIT INFO - aktualizováno 2.1.2021

Dolphi Transport

BREXIT INFO - aktualizováno 2.1.2021

Aktualizováno 2.1.2021

Důležité! Níže uvedené informace jsou mimořádně důležité pro pochopení změn, které od 1.1.2021 nastaly při přepravě zásilek z UK do ČR a SR. Je odpovědností příjemce (adresáta) zásilky, aby se seznámil s aktuálními celními předpisy v zemi kam zásilka směřuje. Společnost Dolphi Transport nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné nebo neúplné vyplnění formulářů potřebných pro celní řízení. Čtěte prosím až do konce článku.

Od 1.1.2021 již Velká Británie není členem EU, opustila celní unii i společný trh. Dne 24.12.2020 bylo oznámeno, že se UK a EU podařilo dohodnout tzv. Free Trade Agreement - dohodu o volném obchodu. Co to pro vás znamená?

Dohoda zajišťuje, že se při obchodování mezi UK a EU nebudou uplatňovat cla ani žádné kvóty, za předpokladu splnění podmínek týkajících se pravidel původu zboží. To je zajisté dobrá zprava. Ta horší je, že při obchodování mezi UK a EU přibylo byrokracie a "papírování", které jsme dosud řešit nemuseli. Konkrétně půjde o proclení každé zásilky.

Co to je proclení zásilky a proč se musí provádět pokud se žádná cla uplatňovat nebudou?

Protože UK už není členem celní unie, jakékoliv zboží, který se dostane na území EU musí projít celním řízením (musí se proclít) - je to proces, při kterém se podle hodnoty zásilky stanoví výše cla a DPH (tzv. Celní dluh), který musí uhradit příjemce zásilky v EU. Na základě dohody mezi UK a EU se clo platit nebude (za předpokladu splnění podmínek týkajících se pravidel původu zboží), ale DPH ano.
Je důležité si uvědomit, že příjemce zásilky je odpovědný za úhradu celního dluhu, který celní správa vyměří. Nepřevzetí zásilky příjemcem u níž byl vyměřen celní dluh, nebo nezaplacení tohoto celního dluhu může znamenat, že zásilka se může vrátit odesílateli na jeho náklady (případně může být úředně zlikvidována) a od příjemce nepřevzaté zásilky s vyměřeným celním dluhem může být tento celní dluh vymáhán.

Pokud je zákazníkem společnost, plátce DPH na území EU, tak sice DPH při proclení zásilky zaplatí, ale následně si může DPH uplatnit při přiznání k DPH.

U fyzických osob - nepodnikatelů a u společností - neplátce DPH, je bohužel také nutné DPH uhradit a nelze ho nijak získat zpět. Také je potřeba počítat s poplatkem za proclení zásilky.

Výjimka z výše uvedeného je, pokud hodnota zásilky nepřesáhne 22EUR. V takovém případě se neplatí ani DPH ani poplatek za proclení. Do limitu 22EUR se počítá jen hodnota zboží v zásilce, nikoli poštovné.

DPH se nehradí ani v případě, že odesílatelem i příjemcem je soukromá osoba, zásilka je neobchodní povahy, důvod exportu je uveden jako "dar" a její hodnota nepřesahuje 45EUR. Pokud je úhrnná hodnota zásilky vyšší než 45EUR a zásilka sestává ze dvou nebo více kusů zboží, osvobození se přiznává do této výšky i na zboží, které, pokud by bylo dovážené samostatně, bylo by osvobozeno. Hodnota jedné položky se však nemůže rozdělit na více částí.
Příklad: v zásilce bude, např. fén s hodnotou 30EUR a svetr s hodnotou 50EUR. I když celková hodnota zásilky je nad limit osvobození (t.j. nad 45EUR), je možné osvobodit fén s hodnotou 30EUR od DPH a platbě DPH bude podléhat pouze svetr.

UPOZORNĚNÍ: Čím vyšší hodnotu zásilky uvedete, tím vyšší DPH bude příjemce zásilky platit.

Při stahování z UK do ČR a SR může být DPH odpuštěno za předpokladu, že v zásilce se nacházejí výlučně položky, které stahující se osoba vlastní alespoň 6 měsíců a v zemi, z níž se stahuje, tzn v UK pobývala alespoň 12 měsíců. Musí se také jednat o položky nespotrebného charakteru. Odpuštění DPH neplatí pro alkoholické nápoje, tabák a tabákové výrobky, dopravní prostředky pro obchodní účely, předměty na výkon povolání jiné než přenosné nástroje pro užitkové umění a svobodná povolání.

Aby mohla být zásilka vůbec odeslána, budeme od vás potřebovat několik údajů, které jste dosud udávat nemuseli. Především půjde o podrobný popis obsahu zásilky, tzn. je třeba uvést každou položku v zásilce, počet kusů, hodnotu jednotlivých položek a hlavně tzv. HS kódy. Tím prosím věnujte zvýšenou pozornost. Více informací jak vyplnit popis obsahu zásilky najdete v Nápovědě při vyplňování formuláře. Zdůrazňujeme, že při nesprávném nebo neúplném vyplnění vás vyzveme, abyste údaje doplnily. Bez těchto údajům vaši zásilku nevyzvedneme, respektive budete celní správou na území doručení vyzváni k doplnění těchto údajů a doručení vaší zásilky bude pozastaveno.

Jaké služby tedy bude Dolphi Transport od 1.1.2021 nabízet?

1. Přepravu zásilek z UK do ČR a SR ve spolupráci s externími přepravci (DPD a DHL)
2. Stěhování z UK do ČR a SR (bude spuštěno v průběhu měsíce Leden, přesné datum bude upřesněno)
3. Paletová přeprava z UK do ČR a SR (bude spuštěna v průběhu měsíce Leden, přesné datum bude upřesněno)

Detailní popis jednotlivých služeb je/bude popsán na našich stránkách.

Naše klasické služby - standard a economy již od 1.1.2021 nabízet nebudeme a spolupráci s firmou Toptrans jsme ukončili. Chceme také zdůraznit, že potřeba vyplňovat údaje jako detailní popis obsahu zásilky a HS kódy není náš výmysl, ale zákonná povinnost, kterou má každý odesílatel (exportér) při zasílání čehokoliv mezi UK a zbytkem světa. Jakýkoliv přepravce, který bude provozovat přepravu mezi UK a EU je povinen přiložit k zásilce celní deklaraci (její součástí jsou mimo jiné i HS kódy), bez ní zásilka vůbec neopustí zemi odesílatele.

TopTrans