Jaurisova 515/4, Praha, 140 00, Czech Republic
Zákaznícký servis:

BREXIT INFO - aktualizované 1.8.2021

Dolphi Transport

BREXIT INFO - aktualizované 1.8.2021

Aktualizované 1.8.2021

Dôležité! Nižšie uvedené informácie su mimoriadne dôležité pre pochopenie zmien, ktoré od 1.1.2021 nastali pri preprave zásielok z UK do ČR a SR. Je zodpovednosťou príjemcu (adresáta) zásielky, aby sa oboznámil s aktuálnymi colnými predpismi v krajine kam zásielka smeruje. Spoločnosť Dolphi Transport nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne, alebo neúplné vyplnenie formulárov potrebných pre colné konanie. Čítajte prosím až do konca článku.

Od 1.1.2021 už Veľká Británia nie je členom EU, opustila colnú úniu i spoločný trh. Dňa 24.12.2020 bolo oznámené, že sa UK a EU podarilo dohodnúť tzv. Free Trade Agreement - dohodu o voľnom obchode. Čo to pre vás znamená?

Dohoda zabezpečuje, že sa pri obchodovaní medzi UK a EU nebudú uplatnovať clá ani žiadne kvóty, za predpokladu splnenia podmienok týkajúcich sa pravidiel o pôvode tovaru. To je zaiste dobrá sprava. Tá horšia je, že pri obchodovaní medzi UK a EU pribudlo byrokracie a "papierovania", ktoré sme doteraz riešiť nemuseli. Konkrétne pôjde o preclenie každej jednej zásielky.

Čo to je preclenie zásielky a prečo sa musí robiť ak sa žiadne clá uplatnovať nebudú?

Kedže UK už nie je členom colnej únie, akýkoľvek tovar, ktorý sa dostane na územie EU musí prejsť colným konaním (musí sa precliť) - je to proces, pri ktorom sa podľa hodnoty zásielky stanoví výška cla a DPH (tzv. colný dlh), ktorý musí uhradiť príjemca zásielky v EU. Na základe dohody medzi UK a EU sa clo platiť nebude (za predpokladu splnenia podmienok týkajúcich sa pravidiel o pôvode tovaru), ale DPH ano.
Je dôležité si uvedomiť, že príjemca zásielky je zodpovedný za úhradu colného dlhu, ktorý colná správa vymeria. Neprevzatie zásielky príjemcom u ktorej bol vymeraný colný dlh, alebo neuhradenie tohoto colného dlhu môže znamenať, že zásielka sa môže vrátiť odosielateľovi na odosielateľove náklady (prípadne sa môže úradne zlikvidovať) a od príjemcu neprevzatej zásielky s vymeraným colným dlhom môže byť tento colný dlh vymáhaný.

Aby mohla byť zásielka vôbec odoslaná, budeme od vás potrebovať niekoľko údajov, ktoré ste doteraz udávať nemuseli. Predovšetkým pôjde o podrobný popis obsahu zásielky, tzn. je potrebné uviesť každú položku v zásielke, počet kusov, hodnotu jednotlivých položiek a hlavne tzv. HS kódy. Tým prosím venujte zvýšenú pozornosť. Viac informácií ako vyplniť popis obsahu zásielky nájdete v Nápovede pri vyplňovaní formuláru. Zdôrazňujeme, že pri nesprávnom alebo neúplnom vyplnení vás vyzveme, aby ste údaje doplnily. Bez týchto údajom vašu zásielku nevyzdvihneme, respektívne budete colnou správou na území doručenia vyzvaní na doplnenie týchto údajov a doručenie vašej zásielky bude pozastavené.

TopTrans