Unit 5, 1000 North Circular Road, NW2 7JP, London, UK
Zákaznícký servis (Po až Pi: 9am - 5.30pm):
+44 (0) 845 468 4197

Ako platiť za naše služby

Dolphi Transport

Ako platiť za naše služby

Upozorňujeme, že pri všetkých spôsoboch platby musí byť prepravné v plnej výške uhradené PRED samotným doručením zásielky. Toto sa pochopiteľne netýka platby pri doručení zásielky, kde platba musí byť uhradená priamo šoférovi, ktorý zásielku doručuje.

Vyhradzujeme si právo nedoručiť zásielku, pokiaľ nepríde k úhrade v plnej výške podľa predchádzajúceho odstavca.

V prípade, že doručenie zásielky bolo pozastavené z dôvodu neskorého uhradenia prepravného, zásielka bude doručená nasledujúci pracovný den po dni, keď bola platba v plnej výške uhradená (platí len pre smer z UK do ČR a SR).


1. Platba v hotovosti pri odosielaní zásielky.

Zákazník uhrádza prepravné priamo šoférovi pri odosielaní zásielky.

Toto platí len pri platbe za prepravu zásielky z UK do ČR a SR. Pri preprave zásielky z ČR/SR do UK platba pri odosielaní nie je možná a šofér od vás žiadne peniaze neprevezme.


2. Platba v hotovosti pri doručení zásielky.

Zákazník uhrádza prepravné priamo šoférovi pri odovzdávaní zásielky a to v mene, ktorá je oficiálne platná na území doručovacieho štátu, tzn. v ČR sú to České koruny, v SR sú to Eurá a v UK sú to britské libry. Žiadne iné meny nie sú akceptované!

Od 1.1.2012 je pri platbe pri doručení zásielky v ČR a SR účtovaný poplatok 3GBP.

Pri preprave zásielok z UK do ČR bude prepravné prepočítané na České koruny podľa kurzu ECB (Európska centrálna banka) platného v predchádzajúci deň pred vyzdvihnutím zásielky od odosielateľa. Tento kurz bude navýšený o 6.5% na pokrytie kurzových rozdielov a prevod finančných prostriedkov späť do UK.

Pri preprave zásielok z UK do SR bude prepravné prepočítané na menu EURO podľa kurzu ECB (Európska centrálna banka) platného v predchádzajúci deň pred vyzdvihnutím zásielky od odosielateľa. Tento kurz bude navýšený o 6.5% na pokrytie kurzových rozdielov a prevod finančných prostriedkov späť do UK.


3. Bankový prevod na UK, CZK alebo SVK účet.

Od 1.1.2012 je okrem bankového prevodu na UK účet možné vykonať úhradu i na český učet vedený v českých korunách a na slovenský učet vedený v mene EURO.

Pri preprave zásielok z UK do ČR bude prepravné prepočítané na České koruny podľa kurzu ECB (Európska centrálna banka) platného v predchádzajúci deň pred vyzdvihnutím zásielky od odosielateľa. Tento kurz bude navýšený o 6.5% na pokrytie kurzových rozdielov a prevod finančných prostriedkov späť do UK.

Pri preprave zásielok z UK do SR bude prepravné prepočítané na menu EURO podľa kurzu ECB (Európska centrálna banka) platného v predchádzajúci deň pred vyzdvihnutím zásielky od odosielateľa. Tento kurz bude navýšený o 6.5% na pokrytie kurzových rozdielov a prevod finančných prostriedkov späť do UK.

Pri preprave z UK do ČR a SR získajú zákazníci platobné detaily k bankovému prevodu prihlásením sa do ich účtu na týchto stránkach. Platobné detaily budú dostupné zvyčajne nasledujúci deň po vyzdvihnutí zásielky a zákazník bude o ich dostupnosti upovedomený emailom.


4. PayPal.

Pri preprave z UK do ČR môžu zákazníci uhradiť platbu za prepravu prihlásením sa do svojeho účtu na týchto stránkach a kliknutím na tlačítko PAY NOW.