Jaurisova 515/4, Praha, 140 00, Czech Republic

Paletová preprava z UK do EU

Dolphi Transport

Paletová preprava z UK do EU

Pre koho je paletová preprava vhodná:

Pre firmy z EU, ktoré nakupujú tovar v UK .


Aké palety prepravujeme:

UK palety s pôdorysom 120x100cm, alebo EUR palety 120x80cm. Maximálny pôdorys nesmie presiahnuť 120x100cm. Výška palety nesmie presiahnuť 200cm vrátane palety a maximálna hmotnosť nesmie presiahnuť 1200kg. Pri paletách ťažších ako 800kg je potrebné aby si odosielateľ i príjemca zabezpečily nakládku/vykládku palety.

Palety z Amazon Fulfillment centier neprepravujeme. Motory alebo prevodovky posielané na paletách musia byť zbavené oleja.


Spôsob akým palety prepravujeme:

Palety prepravujeme v spolupráci s jednou z najväčších paletových spoločností - Palletways. Vyzdvihnutie i doručenie paliet prebieha vozidlami o hmotnosti 7,5t alebo 18t v čase od 8am do 6pm od Pondelka do Piatku. Dĺžka prepravy je 4-7 pracovných dní, služba neumožňuje sledovanie palety. Preprava je vhodná pre firmy i súkromné osoby za predpokladu, že v mieste nakládky/vykládky nie sú dopravné obmedzenia pre vozidlá nad 3,5tony. Cena za prepravu je vrátane poplatku za preclenie palety pri maximálne troch HS kódoch.

Čo preprava paliet stojí:

Cena za prepravu paliet sa odvíja od hmotnosti každej palety a jej výšky. Maximálna hmotnosť palety je 1200kg, maximálna výška, ktorú môžeme prepraviť je 200cm vrátane palety samotnej. Pôdorys palety nesmie presiahnuť 120x100cm.

Cenník - Paletová preprava z UK do EU.